woensdag 30 juni 2010

Verander bereidheid

Er was een ongezochte gelegenheid bij de fractie van D66 om de open source mogelijkheden aan de orde te stellen. De SP had het voorstel ingediend om een digitaal panel op te zetten. Ergens in de tekst werd de opmerking gemaakt dat voor die toepassing verschillende open software programma's beschikbaar waren. Ik maakte de opmerking dat ik hoopte dat de SP nu niet ging lopen met het D66 initiatief voor open software. Daarop kreeg ik het voorstel van de SP om er mijn licht over te laten schijnen. Bij nadere beschouwing ging dat niet verder dan de hiervoor al aangehaalde opmerking.
Tijdens de fractie verwees ik nogmaals naar het initiatief van Rogier van Boxtel uit 2001 om voor de overheid op open standaards over te gaan en constateerde dat het naar mijn gevoel maar stil geworden was op dat front. Hoe dachten de partijgenoten van Rogier er nu over. De discussie leidde tot een opmerking die me achteraf terug deed denken aan de Wageningse Gemeentedagen van september 1973(!). Tijdens die bijeenkomst werd door één van de sprekers een opmerking gemaakt die het verschil moest duidelijk maken tussen de gemeente en de private organisatie: bij de private organisatie leidt de mogelijkheid tot vernieuwing tot de vraag kunnen we hier een concurrentievoordeel uithalen. Bij de gemeente zou een dergelijke mogelijkheid leiden tot de vraag, wat zijn de ervaringen in andere gemeenten. Het was precies deze vraag die me gesteld werd: hoe zijn de ervaringen in andere gemeenten?
Daar zat ik dan. Hoe ging het eigenlijk met die gemeenten? Ik herinnerde me vagelijk dat Munchen zou zijn over gegaan op Linux en Open software. Hoe was eigenlijk het resultaat nu?
De persberichten zijn nogal tegenstrijdig. Aanvankelijk (2003) was de stemming zeer optimistisch. Later waren er berichten dat Munchen was gestopt met de overgang. In de recente berichtgeving echter wordt gezegd dat Munchen fase gewijs bezig is. Eerst de kantoorsoftware van Microsoft vervangen door OpenOffice. En daarna pas het besturingssysteem omzetten. Daar lijkt wel aanleiding toe. In Munchen zijn 21 IT afdelingen die ieder voor zich het wiel probeerden uit te vinden. Nu (april 2010) is men bezig met het consolideren van de 21000 (geidentificeerde macro's en sjablonen) voor 15000 werkplekken. Door de overgang naar OpenOffice zou men er inmiddels 8000 van zijn kwijtgeraakt. Zo te zien is de overgang naar open software ook een aardige reorganisatie oefening!    

zondag 20 juni 2010

Nieuwe computer

Met de komst van Ubuntu 10.04 heb ik een nieuwe computer gekocht, zonder besturingssysteem en daarop de nieuwe versie van Ubuntu geïnstalleerd. Dat liep zonder problemen, zoals de installatie van Linux me de laatste tien jaar geen enkel probleem heeft bezorgd. Het is niet zozeer de techniek die me hindert maar meer de vraag, wat ik eigenlijk wil. In dit geval heb ik er voor gekozen Ubuntu nu gedurende langere tijd te gebruiken als volledige vervanging van Windows. Nu anderhalve maand later ben ik vooral tevreden over de snelheid van Ubuntu en de eenvoud van het systeem. Als ik 's morgens op de startknop van de computer druk kan ik na ca 40 seconden inloggen. Nog enkele seconden later kan ik aan het werk. Vergeleken met Windows Vista is het weldaad voor de gebruiker. Geen voortdurende meldingen van te installeren updates. etc. Het blijft een raadsel waarom zo weinigen de overstap naar Linux maken.