vrijdag 23 september 2011

Weerstand tegen verandering

Hoewel ik in mijn naaste omgeving, ik moet toegeven niet al te nadrukkelijk, het gebruik van Linux propageer, zie ik maar weinigen die zich er mee bezig willen houden. De constatering dat Linux gratis is beweegt eigenlijk niemand. En dat de winsten van Microsoft exorbitant zijn doet mensen hooguit de wenkbrauwen fronsen. Wie zei dat Nederlanders zuinig zijn? Wat is het dat de overgang naar Linux belemmert? Of meer in het algemeen, wat belemmert eigenlijk het gebruik van open software? Immers: ook voor tekstverwerken en rekenbladen blijft men hangen aan Word en Excel. Dat heeft tot gevolg dat men vanuit LibreOffice (vroeger OpenOffice), toch met de meeste contacten moet communiceren in het documentformaat van Microsoft. De particulier die zuinig wil zijn zou op deze programmatuur kunnen bezuinigen, maar doet het niet. Wat voor de particulier geldt, geldt voor het bedrijf in versterkte mate. Waaruit komt de weerstand naar voren? Ik zie een paar factoren: . de veronderstelde leercurve: de gedachte n.l. dat het (veel) tijd kost om te leren omgaan met andere software. . het feit dat Microsoft er in geslaagd is op - zeker in Nederland - alle nieuwe computers te laten uitrusten met Windows 7 als besturingssysteem; het implementeren van een ander besturingssysteem vraagt afzonderlijk energie. . de neiging van verkopers en dealers om de gemakkelijkste weg te kiezen en niet de optie te bieden om nieuwe computers uit te rusten met een ander besturingssysteem. . het feit dat er niet veel reclame gemaakt wordt voor open software, dit lijkt een wezenlijk probleem in een tijd waarin de grootste schreeuwers de aandacht krijgen. . het feit dat de meeste computergebruikers niet wezenlijk geïnteresseerd zijn in de vraag welke software op hun computer aanwezig is, omdat zij de computer voor slechts een zeer beperkt aantal toepassingen gebruiken. Is de opensoftware beweging gedoemd in nederland in de marge te blijven werken ook nu we praten over een crisis, waarin het nodig is de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren?